Paul E. Michelson: Publications, 1970-present

Paul E. Michelson: Publications, 1970-present

Updated: 15 vi 2024

Completed or In Press:

 • "România şi Consecinţele Marelui Război. Spre o nouă normalitate, 1918- 1928."

 • “Sorin Alexandrescu, Romania, Romanian Studies, and Paradoxul Român.”

 • ”Romania and the Eastern Question, 1774-1922.”

 • ”Ion I. Nistor (1876-1962): O enigmă istoriografică.”

 • “C. S. Lewis (1898-1963), Historian and Medievalist.”

 • “Keith Hitchins, the Transilvanians, and Transilvania.”

 • ”Apostol Stan (1933-2022). A Tribute,” Revista Istorica.

 • ”Dennis Deletant on the Rise and Fall of Communism in Romania,” Archiva Moldaviae.

 • “From Dawning Sunshine to Looming Storm: Romanian Diplomacy and the New Europe, 1919-1932,” Revista Istorica.

 • Memento mori: N. Iorga's Last Journal, 1938-1940,” Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iași.

 • “Silviu Dragomir and Avram Iancu: A Study in Romanian Historiography.”

 • ”Revisiting Keith Hitchins' Oxford History of the Romanians and Romania, 1774-1947,” Journal of Romanian Studies.

 • ”Ilie Minea despre istoriografia românească, 1933-1939.”

 • ”Gheorghe I. Brătianu And Late Antiquity Avant La Lettre,”Memoriile Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române. Seria V. Vol. 43 (2024).

 • “The Dauntless Don: How C. S. Lewis Became a Public Intellectual, 1938-1944,”Linguaculture, Vol. 15 (2024), Nr. 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-present

2010-2019

 • “The Modern History of Romania in Five Postage Stamps (or Key Turning Points in Modern Romanian History),” Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iași, Vol. 56 (2019), pp. 115-127. For a pdf, see here.

 • “J. R. R. Tolkien on Faërie and Faërie-stories,” Linguaculture, Vol. 10 (2019), Nr. 2, pp. 81-99. For a pdf, see here.

 • ”Illlusion, Disillusion...and Hope. Thirty Years Since the Fall of Communism in Romania, 1989-2019,” Transylvanian Review, Vol. 28 (2019), Nr. 4, pp. 50-59. For a pdf, see here.

 • “The Great Ilusion: Why the Paris Peace Treaties of 1919 were Doomed to Failure,” Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Historica, Vol. 58 (2019), pp. 171-181. For a pdf, see here.

 • “Identitatea națională românească și specificul național. A fi sau a nu fi: mai este aceast întrebarea?” in Vasile Boari, ed., Cine sunt Românii? Perspective asupra identității naționale (Cluj-Napoca: Editura Școala Ardeleană, 2019), pp. 95-101. For a pdf, see here. For the English original, see here.

 • ”W. H. Lewis, Writer and Historian: A Prolegomena,” in Joe Ricke and Ashley Chu, eds., The Faithful Imagination. Papers from the 2018 Francis White Ewbank Colloquium on C. S. Lewis and Friends, Taylor University (Hamden CT: Winged Lion Press, 2019), pp. 256-269. Reprinted in CSL. The Bulletin of the New York C. S. Lewis Society, Vol. 50 (September/October 2019), Nr. 5, pp. 1-9.

 • “Fides et Historia at Fifty...and Counting,” Fides et Historia, Vol. 51 (2019), pp. 47-69. For a pdf, see here.

 • ”Realism și compromis versus Idealism și Intransigență: Gheorghe I. Brătianu despre Diplomație și Istorie,” Revista Istorică, Vol. 29 (2018), Nr. 5-6, pp. 541-576. For a pdf, see here.

 • ”Alexandru Zub and Modern Romanian Historiography,” Revue Roumaine d’Histoire, Vol. 57 (2018), Nr. 1-4, pp. 111-140. For a pdf, see here.

 • ”Review Article: Omul evanghelic, edited by Dorin Dobrincu and Dănuț Mănăstireanu,” Pleroma, Vol. 22 (2018), Nr. 2, pp. 161-168. For a pdf, see here.

 • “Teleological History and the Romanian Past: Just Say 'No!' in Analele Științifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza, N. S. Istorie, Vol. 64 (2018), Special Issue on The Great Union of the Romanians (1918)—History and Actuality, pp. 21-42. For a pdf, see here.

 • "Greater Romania and the Post-World War New Normal," in Victor Voicu, ed., Lucrările conferinței internaționale România și evenimentele istorice din perioada 1914-1920. Desăvârșirea Marii Uniri și întregirea României (București: Editura Academiei Română, 2018), pp. 83-124.

 • "The History of Romanian Evangelicals, 1918-1989: A Bibliographical Excursus," Archiva Moldaviae,, Vol. 9 (2017), pp 191-233. For a pdf, see here.

 • "C. S. Lewis, Charles Williams, and Esemplastic Friendship," Inklings Forever, Vol. 10 (2017), pp. 454-477. For a pdf, see here.

 • "Inklings at war. J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, and the Crucible of World War I," Christian History, Nr. 121 (March 2017), pp. 17-19. (Online at Christian History Institute.)

 • "Suffering in the trenches [trench fever]," Christian History, Nr. 121 (March 2017), p. 24. (Online at Christian History Institute.)

 • "Melting down the bells: Orthodox and atheists in Russia," Christian History, Nr. 121 (March 2017), p. 46. (Online at Christian History Institute.)

 • "George Enescu in Wartime Iași, 1916-1919," Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, Vol. 53 (2016), pp 127-139. For a pdf, see here.

 • “Romania and World War I, 1914-1918: An Introductory Survey,” Revue Roumaine d’Histoire, Vol. 55 (2016), Nr. 1-4, pp. 61-81. For a pdf, see here.

 • "’To Promote Professional Study, Criticism, and Research on All Aspects of Romanian Culture and Civilization’: The Society for Romanian Studies at Forty," Balkanistica, Vol. 29 (2016), pp. 263-277. For a pdf, see here.

 • “Pompiliu Teodor (1930-2001) and Modern Romanian Historiography,” Revue Roumaine d’Histoire, Vol. 54 (2015), Nr. 1-4, pp. 69-94. For a pdf, see here.

 • "G. Ibrăileanu’s Spiritul critic în cultura românească (1909) Revisited," Archiva Moldaviae, Vol. 7 (2015), pp. 395-403. For a pdf, see here.

 • "'Historiography is a Science...and an Art': Constantin C. Giurescu Reflects on a Historian's Career (1973)", in Ioan Bolovan and Ovidiu Ghitta, eds., Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani (Cluj-Napoca: Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2015), pp. 177-183. For a pdf, see here.

 • "George MacDonald and J. R. R. Tolkien on Faërie and Fairy-Stories," Inklings Forever, Vol. 9 (2014), pp. 92-101. For a pdf, see here.

 • "The Origins of the Romanian Historiographical Tradition and the Development of Romanian Historism," in Gheorghe Cliveti, ed, Clio în Oglindiri de sine: Academicianului Alexandru Zub: Omagiu (Iași: Editura Universității Al. I. Cuza, 2014), pp. 161-178. For a pdf, see here.

 • "Ieremia to Eliade: Notes and Queries," Archiva Moldaviae (Iași), Vol. 6 (2014), pp. 341-350. For a pdf, see here.

 • "1,800 Days: The Romanian National Archives, 2007-2012," in Ovidiu Pecican, ed., România postcomunistă: Istorie și istoriografie. Analize istorice (Cluj: Editura Limes, 2014), pp. 101-118.

 • "Carol I of Romania, 1866-1914: A Developmental Assessment," Studii și Articole de Istorie (București),Vol. 31 (2014), pp. 59-78.

 • "Obituary: Stephen A. Fischer-Galati (1924-2014)," Society for Romanian Studies Newsletter, Vol. 37 (2014), Nr. 1, p. 7.

 • "Ion Nistor and Basarabia, 1917-1918 (Ion Nistor şi Basarabia, 1917– 1918)," in Gheorghe Cliveti and Gheorghe Cojocaru, eds., Basarabia—1812. Problema națională, implicații internaționale (București: Editura Academiei Române, 2014), pp. 744-756.

 • "The Society for Romanian Studies, 1973-2013: A Brief History," Society for Romanian Studies Newsletter, Vol. 36 (2013), Nr. 2, pp. 9-17.

 • "Obituary: Charles Jelavich (1922-2013)," Society for Romanian Studies Newsletter, Vol. 36 (2013), Nr. 2, p. 18.

 • "Obituary: George Boțoman (1925-2013)," Society for Romanian Studies Newsletter, Vol. 36 (2013), Nr. 2, p. 18.

 • "Nicolae Iorga and Europe, 1890-1916," Radu G. Paun and Ovidiu Cristea, eds., Istoria: Utopie, Amintire, și Proiect de Viitor . Studii de istorie oferite Profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani (Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2013), pp. 437-450.

 • "Foreword," to Marina Giurescu, A World Torn Asunder:  The Life and Triumph of Constantin C. Giurescu (Bettie Youngs Books, 2013), pp. ix-xi.

 • "Alexandru Duţu, Scholar and Colleague:  Some Reminiscences, 1971-1999," in Laurenţiu Vlad, ed., La Dimension humaine de l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duţu (Iași:  Institutul European, 2012), pp. 195-212.

 • "The Development of J. R. R. Tolkien's Ideas on Fairy-stories," Inklings Forever, Vol. 8 (2012), pp. 115-127.  

 • "Memorii colectate, amnezie colectivă şi post-comunism," in Virgiliu Bîrlădeanu, ed., Națiune și memorie în (post)socialism: Proiecte de construcție a națiunii și cultura memoriei în sud-estul și estul Europei, (Chișinău: Institutul de Istorie Socială ProMemoria, 2012), pp. 1-31.

 • "Foreword: Short Essays on Small Subjects," in: Ernest H. Latham, Jr., Timeless and Transitory; 20th Century Relations between Romania and the English-Speaking World, (București: Editura Vremea, 2012), pp. 9-15.

 • "Overcoming Communism's Dysfunctional Legacy: The Romanian Case," Journal of Global Initiatives, Vol. 6 (2011), Nr. 2, pp. 109-125.

 • "Ion I. Nistor in Romanian Politics, Scholarship, and Culture, 1919-1933," Codrul Cosminului, Vol. 17 (2011), Nr. 1, pp. 117-148. For a pdf, see here.

 • "The Strange Death of Romanian Liberalism," in Liviu Brătescu, ed., Liberalismul românesc și valentele sale europene (Iași: Editura PIM, 2011), pp. 143-157; 2nd edition: Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2013, pp. 143-157. For a pdf, see here.

 • "Foreword: Gheorghe I. Florescu, Eseist," in: Gheorghe I. Florescu, Naufragiile întrebării. Oameni și cărți, (Iași: Convorbiri Literare, 2010), pp. 7-9.

 • "Silviu Dragomir, The Historian-Militant, and The Revue de Transylvanie," Ioan-Aurel Pop and Ioan Bolovan, eds., Călător prin istorie. Omagiu Profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani (Cluj-Napoca: Academia Română/Centru de Studii Transilvane, 2010), pp. 261-276.

 • "† Cornelia Bodea (1916-2010)," Historical Journal (Bucureşti), Vol. 7 (2010), pp. 245-250.

 • "Ion I. Nistor and the Development of Romanian Historiography in Bucovina to the Union of 1918," Codrul Cosminului, Vol. 16 (2010), Nr. 1, pp. 59-81. For a pdf, see here.

 • "Discovering Romanian...and Romania: Rodica Botoman and Romanian Studies at the Ohio State University, 1974-2003," Lingua. Language and Culture, Vol. 9 (2010), nr. 1, pp. 51-65.

 • "The Historian as a Political Force in Central Europe: R. W. Seton-Watson's 1922 Inaugural Address," in Mihai Iacobescu, Gheorghe Cliveti, and Dinu Balan, eds., Slujind-o pe Clio. In Honorem Dumitru Vitcu (Iași: Editura Junimea, 2010), pp. 321-334.

 • "Răscoala din 1907: Patru mari consecințe," Historia, Vol. 10 (2010), Nr. 98, p. 34.
2000-2009

 • "Ilie Minea and the Interwar Iaşi School of History," in Victor Spinei and Gheorghe Cliveti, eds., Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub (Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române/Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2009), pp. 141-155.

 • "Some Recent Works Relating to the History of Romanian Broadcasting: A Review Article," Historical Journal (Bucureşti), Vol. 6 (2009), pp. 81-86.

 • "A fost Alexandru Ioan Cuza un dictator?" Historia, Vol. 9 (2009), Nr. 96, pp. 11-15.

 • "Un program de muncă": Constantin Moisil and The Founding of Revista Arhivelor, 1923-1926," Revista Arhivelor, Vol. 85 (2008), Nr. 2, pp. 148-159.

 • "The Founding of the Cluj School of History, 1919-1922," Transylvanian Review, Vol. 17 (2008), Nr. 4, pp. 68-86.

 • "Romanian Conservatism, 1800-1947. Definition, Periodization, and a Research Agenda," in: Liviu Brătescu and Mihai Chiper, eds., Conservatorismul românesc. Origini, evoluții, perspective (Iaşi: Editura PIM, 2008), pp. 88-103. Second edition edited by Liviu Brătescu, Iaşi: Editura Universității Al. I. Cuza, 2014, pp. 11-29.

 • "Venice, between myth and reality," Alpha Chi Recorder, Vol. 51 (2008), Nr. 3, pp. 45-46.

 • "Collected Memories, Collective Amnesia, and Post-Communism," Interstitio, Vol. 1 (2007), Nr. 2, pp. 137-158.

 • "Area and Romanian Studies in an Era of Transition and Change," in: Marina Cap-Bun, ed., Studiile Romanesti în lume în 2007/Romanian Studies Around the World in 2007 (Bucureşti: Cartea Universitară, 2007), pp. 149-166.

 • "The Triple Revolution and the Birth of Modern Times," in: Sorin Mitu, et al, eds., Biserică, societate, identitate: In honorem Nicolae Bocşan (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007), pp. 639-648.

 • "Hrisovul, 1941-1947: Scholarship in a Time of Crisis," Revista Arhivelor, Vol. 84 (2007), Nr. 3-4, pp. 235-248.

 • " A Venetian Jewish Chronology, 14th-17th Centuries," The Venetian Jewish Anthology Project, University of California at Santa Cruz, 2007.

 • "The Historical Movement of the 19th Century and Some Considerations on the Development of Romanian Historiography," Revue des Études Sud-Est Européennes, Vol. 45 (2007), pp. 307-314.

 • "CFH Reflections," and "CFH Conferences and Publications, 1978-present," in: Rick Kennedy, ed., Forty Years Into It (Point Loma: Point Loma Nazarene University, 2006), pp. 7-9, 16-20.

 • "Colleague, Mentor, and Friend: Cornelia Bodea and the Americans," in Al. Zub, Venera Achim, and Nagy Pienaru, eds. , Națiunea Română: Idealuri şi realități istorice, (Bucureşti: Editura Academiei, 2006), pp. pp. 73-78.

 • "Romanian Development, Nationalism, and Some Nationality Issues Under Carol I, 1866-1914," in Al. Zub, Venera Achim, and Nagy Pienaru, eds., Națiunea Română: Idealuri şi realități istorice, (Bucureşti: Editura Academiei, 2006), pp. 333-344.

 • "Romanian Liberalism, 1800-1947. Definition, Periodization, and a Research Agenda," Xenopoliana, Vol. 13 (2005), pp. 3-19; republished in Liviu Brătescu and Ovidiu Buruiană, eds., Liberalismul românesc: tendințe, structuri, personalități (Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2013), pp. 3-19.

 • " Romanian Culture enters the European Mainstream: Contributions of A. D. Xenopol," in Al. Zub and Adrian Cioflânca, eds., Cultura politică şi politici culturale în România modernă, (Iaşi: Editura Universității Al. I. Cuza, 2005), pp. 39-54.

 • "Gheorghe, Nicolae," in: Carl Skutsch and Martin Ryle, eds., Encyclopedia of the World's Minorities (New York: Routledge, 2005).

 • "Romania, the Great Powers, and the Jewish Question, 1866-1868," in: Veniamin Ciobanu, ed., East-Central Europe and the Great Powers Politics (19th-20th Centuries) (Iaşi: Editura Junimea, 2004), pp. 290-320.

 • "Despre viitorul trecutului recent al României," Politica externă comunistă şi exil anticomunist/Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă, Vol. 2 (Iaşi: Editura Polirom, 2004), pp. 13-39.

 • ”'Men must bear their going hence.” C. S. Lewis: In Memoriam,” Huntington College Magazine, Vol. 8 (2004), Nr. 3, pp. 6-12.

 • "Of Urban Blockheads and Trousered Apes: C. S. Lewis and the Challenge of Education," Inklings Forever, Vol. 4 (2004), pp. 106-113.

 • "South East European Studies in Romania, 1913-1938-1963-2003," Revue des Études Sud-Est Européennes, Vol. 41 (2003), pp. 7-19.

 • "Review Article: The Moldovans and The Historical Dictionary of the Republic of Moldova," Balkanistica, Vol. 16 (2003), pp. 171-177.

 • "Some Contributions and Benefits of the Romanian Fulbright Program," in: Liliana Ursu, Ioana Ieronim, and Archbishop Chrysostomos, eds., Să vezi lumea cum o văd celalți/To See the World as Others See It (Bucureşti: Romanian Fulbright Commission/Editura Vremea. 2003), pp. 90-92.

 • "Alexandru Ioan Cuza and the Polish Question: The Costangalia Incident of 1863," in: Veniamin Ciobanu, ed., Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th-20th Centuries) (Iaşi: Editura Junimea, 2003), pp. 97-110.

 • "De la mini-revoluția culturală la 1989: Reflecții asupră comunismul în România," in: Romulus Rusan, ed., Anii 1973-1989: Cronica unui sfârşit de sistem. Analele Sighet, Vol. 10 (2003), pp. 541-548.

 • National Development in Romania and Southeastern Europe: Papers in Honor of Cornelia Bodea, edited by Paul E. Michelson and Kurt W. Treptow (Iaşi: Center for Romanian Studies, 2002, 175 pp. [ISBN: 973-94323-7-9].

 • "Introduction," in: Paul E. Michelson and Kurt W. Treptow, ed., National Development in Romania and Southeastern Europe: Papers in Honor of Cornelia Bodea (Iaşi: Center for Romanian Studies, 2002), pp.7-9 (with Kurt Treptow).

 • "Cornelia Bodea and the History of the Emergence of Modern Romania," in: Paul E. Michelson and Kurt W. Treptow, ed., National Development in Romania and Southeastern Europe: Papers in Honor of Cornelia Bodea (Iaşi: Center for Romanian Studies, 2002), pp.11-26.

 • "Post-Communist Romania: A Dysfunctional Society in Transition," in: Adrian-Paul Iliescu, ed,, Mentalități şi instituții: carente de mentalitate şi inapoiere instituțională în românia modernă (Bucureşti: Ars Docendi, 2002), pp. 61-97) (with Jean Michelson).

 • "Amintiri despre 'mini-revoluția' din România. 1971-1973," in: Romulus Rusan, ed., Anii 1961-1972: Țările Europei de Est, între speranțele reformei şi realitatea stăgnării. Analele Sighet, Vol. 9 (2002), pp. 863-871 (with Jean T. Michelson).

 • "Romanian Unity, 1859, 1918, 1989: Beginnings, Opportunities...And Illusions" in: Kurt Treptow, ed., Tradition and Modernity in Romanian Culture and Civilization, 1600-2000 (Iaşi: Center for Romanian Studies, 2001), pp. 47- 64.

 • "Memories of Constantin C. Giurescu, 1968-1977" in: V. Osiac, et al., Centenar Constantin C. Giurescu. Amintiri şi documente inedite (Craiova: Editura Universitaria, 2001), pp. 193-204.

 • "The Status of Romanian Studies," New International Journal of Romanian Studies, Vol. 3 (2000), pp. 10-18.

 • translated and edited the English edition of Alexandru Zub, Reflections on the Impact of the French Revolution: 1789, deTocqueville, and Romanian Culture, Iaşi: Center for Romanian Studies, 2000, 200 pp., [ISBN: 973-98391-5-0].

 • "Introduction: The Triumph of the Idea," to: Alexandru Zub, Reflections on the Impact of the French Revolution: 1789, deTocqueville, and Romanian Culture, Iaşi: Center for Romanian Studies, 2000, pp. 7-15.

 • "Romanian Studies at the Turn of the Century: Retrospect and Prospect," in: Kurt W. Treptow, ed., Romanian Studies at the Turn of the Century, Iasi: Center for Romanian Studies, 2000, pp. 15-24.

 • "Romania (History)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 667-690. Selected by CHOICE MAGAZINE of the American Library Association as an "Outstanding Academic Book for 2000".

 • "Brătianu, Ion C. (1821-91)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 81-82.

 • "Carol I (1839-1914),"" in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 119-120.

 • "Carp, Petre P. (1837-1919)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 120-121.

 • "Cătargiu, Lascar (1823-99)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), p. 124.

 • "Ghica Ion (1817-97)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 293-294.

 • "Ionescu, Nae (1888-1940)," in: Richard Frucht, ed., Encyclopedia of East Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism (New York: Garland Publishing, 2000), pp. 385-386.

 • "History as a Civic Option: Alexandru Zub at 65," Romanian Civilization, Vol. 9 (2000), pp. 3-12.

 • "Prefața," in: Lord Acton, Despre libertate (Iaşi: Institutul European, 2000), pp. 5-43.
1990-1999

 • "Nicolae Iorga: A Romanian Phenomenon: Review-Essay" Bibliophilos, Vol. 2 (1999), pp. 172-180. For a pdf, see here.

 • "Orthodoxy and the Future of Post-communist Romania," Xenopoliana, Vol. 7 (1999), Nr. 3-4, pp. 59-67.

 • "Timişoara 1989/Romania 1989," an invited commentary for a Habsburg H-Net Forum on "The Timisoara Uprising Ten Years Later," December 23, 1999, www2.h-net.msu.edu/~habsweb.

 • "Carol I (1866-1914) in Modern Romanian History and Historiography," in: Kurt W. Treptow, ed., Biography and Romanian Studies (Iasi: Center for Romanian Studies, 1998), pp. 80-91; also published in Romanian Civilization, Vol. 8 (1999), Nr 1.

 • Contributions to the online Encyclopedia of 1848 Revolutions , edited by James Chastain, Ohio University, 1999 (revised 2004):

 • "Ioan Axente Sever,"

 • "The Bratianu Brothers," (with Apostol Stan)

 • "Ion Buteanu,"

 • "Alexandru Ioan Cuza," (with Gerald J. Bobango)

 • "Gabor Aron,"

 • "Ion Ghica,"

 • "Hurmuzachi Brothers,"

 • "Ion Ionescu de la Brad,"

 • "Mihail Kogălniceanu,"

 • "August Treboniu Laurian,"

 • "Ioan Maiorescu,"

 • "Eftimie Murgu,"

 • "Costache Negri,"

 • "Aron Pumnul,"

 • "Alecu Russo,"

 • "Christian Tell,"

 • "Viața şi opera lui F. A. Hayek: O apreciere," preface to: Friedrich A. Hayek, Constituția libertății (Iaşi: Institutului European, 1998), pp. 5-19. For a pdf of the entire book, see here.

 • Romanian Politics, 1859-1871: From Prince Cuza to Prince Carol (Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1998), 344 pp., ISBN 973-98091-9-7. Selected by CHOICE as an "Outstanding Academic Book for 1998"; Awarded the Nicolae Bălcescu Prize for 2000 by the Romanian Academy.

 • "Perceptions on Imperial Legacies in the Balkans: The Romanian Lands," Revue des Études Sud-Est Européennes, Vol. 36 (1998), pp. 65-77.

 • "Romanians and the West," in: Kurt W. Treptow, ed., Romania and Western Civilization (Iaşi: The Center for Romanian Studies, 1997), pp. 11-24. Review: https://networks.h-net.org/node/19384/reviews/19659/staedel-schneider-treptow-romania-and-western-civilization-romania-si.

 • "Moldova," in: Gloria Westfall, ed., Guide to Official Publications of Foreign Countries, second edition (Bethesda MD: Congressional Information Service, 1997), pp. 274-276.

 • "Romania," in: Gloria Westfall, ed., Guide to Official Publications of Foreign Countries, second edition (Bethesda MD: Congressional Information Service, 1997), pp. 341-343.

 • "Educația civică în Europa de Est: Câteva repere," in: Victor Bârsan, ed., Educație pentru Europa (Bucureşti: Editura Pythagora, 1997), pp. 145-151.

 • "Recent American Historiography on Romania and the Second World War," in: Kurt Treptow, ed., Romania and the Second World War (Iași: Center for Romanian Civilization, 1996), pp. 297-317.

 • "Doing Research On and In Romania," in: Alexandru Grigorescu, ed., A Student's Guide to Romanian Studies (New York: Romanian Cultural Center, 1996), pp. 29-35.

 • "That Was Then, Then is Now: Animadversions on Alecu Russo's 'Studie Moldovană,'" in: Donald Dyer, ed., Studies in Moldovan (Boulder: East European Monographs, 1996), pp. 118-127.

 • "Brief Chronology of Moldovan History," in: Donald Dyer, ed., Studies in Moldovan (Boulder: East European Monographs, 1996), pp. x-xiii.

 • A History of Romania, edited by Kurt W. Treptow (Iași: The Center for Romanian Studies/The Romanian Cultural Foundation, 1995), co-author. [ISBN 973-9115-72-1]. Author of the section on "The Modern Age," pp. 235-337, 359-399; Revised Second printing, 1996, pp. 227-329, 351-389; CD-ROM version 1996; Third Edition, 1997, pp. 227-329, 351-389; Czech edition=Dejiny Rumuska (Prague: Nakladatelstvi Lidove Noviny, 2000), pp. 153-259. Review: https://networks.h-net.org/node/19384/reviews/19682/livezeanu-treptow-history-romania.

 • "The Study of History and Education in America: Some Considerations," Xenopoliana, Vol. 3 (1995), pp. 35-48.

 • "Barbara Jelavich, 1922-1995," Slavic Review, Vol. 54 (1995), pp. 258-259; Electronic version on Habsburg at www2.h-net.msu.edu/~habsweb.

 • "Semnificatia Memorandului," in: N. Bocșan, et al. eds., David Prodan: Puterea modelului (Cluj: Editura Centrul de Studii Transilvane/Fundația Culturală Română, 1995), pp. 250-257.

 • "In Search of the 20th Century: Marshal Antonescu and Romanian History—A Review Essay," Romanian Civilization, Vol. 3 (1994), Nr. 2, pp. 72-103.

 • "Reshaping Romanian Historiography: Some Actonian Perspectives," Romanian Civilization, Vol. 3 (1994), Nr. 1, pp. 3-23.

 • "Dorul de țara la românii din Transilvania emigrați în Statele Unite ale Americii (1907-1908),"Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, Vol. 32 (1993), pp. 195-206 [with Gelu Neamțu].

 • "The East European Revolution Revisited (La révolution de l'Europe de l'Est revisitée)," Revue Roumaine d'Études Internationales, Vol. 27 (1993), Nr. 1-2, pp. 49-64.

 • "Charles și Barbara Jelavich la 70 de ani," Magazin Istoric, Vol. 27 (1993), Nr. 6, pp. 83-85 [with Jean T. Michelson].

 • "Cotroceni: O istorie și puțin cunoscutul ei autor," Magazin Istoric, Vol. 27 (1993), Nr. 3, pp. 19-21.

 • "Moldova, Republic of," Encyclopedia Americana (Danbury, CT: Grolier, 1993), Vol. 19, pp. 321-322.

 • "Charles and Barbara Jelavich: A Bibliographical Appreciation," in: Richard Frucht, ed., Labyrinth of Nationalism/Complexities of Diplomacy: Essays in Honor of Charles and Barbara Jelavich (Columbus: Slavica, 1992), pp. 13-68 [with Jean T. Michelson].

 • "Barbara Jelavich și Studiile Sud-Est Europene," Academica, Vol. 2 (1992), Nr. 10, pp. 6 ff. [with Jean T. Michelson].

 • "Nationality, Foreign Policy, and the Balkans: Barbara Jelavich and Southeast European Studies," Revue Roumaine d'Histoire, Vol. 31 (1992), pp. 345-361 [with Jean T. Michelson].

 • "Nicolae Iorga between Paradox and Understanding," Romanian Civilization, Vol. 1 (1992), pp. 50-60.

 • "The Nazi-Soviet Pact and the Outbreak of World War II," Revue Roumaine d'Histoire, Vol. 31 (1992), pp. 65-102.

 • "Alecu Russo and Historical Consciousness in 19th Century Revolutionary Romania," in: Al. Zub, ed., Temps et changement dans l'espace roumain (fragments d'une histoire des conduites temporelles) (Iași: Editura Academiei Română, 1991), pp. 139-149.

 • "Concepts and Practices of Leadership: East European Perspectives," Christian Education Journal, Vol. 12 (1991), pp. 69-77.

 • "Moscow 1939—Kishinev 1991: The Ribbentrop-Molotov Pact Conference in Moldavia," Report on the USSR, Vol. 3 (1991), Nr. 34, pp. 16-18 [with Dennis Deletant].

 • "Cel mai batrîn revolutionar," Ethos, Vol. 2 (1991), Nr. 1, pp. 85-86, adapted from "Benjamin Franklin, 1790-1990: Un revoluționar american/An American Revolutionary," a brochure published for the Benjamin Franklin Bicentennial by the Oficiul de expoziții al Ministerului Culturii, București, Romania, 1990.

 • "Pompiliu Teodor și iluminismul Românesc: o apreciere istoriografică americană," in: Nicolae Bocșan, Nicolae Edroiu, and Aurel Raduțiu, eds., Cultura și societate în epoca modernă (Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1990), pp. 284-291.

 • "Un cataclism mondial cu consecințe în actualitate," Alternativ '90, Vol. 1 (1990), pp. 23-24.

 • "Reflecțiii asupra Revoluției române dupa o sută de zile," Occident 16-22 Timișoara-București, Vol. 1 (1990), Nr. 1, pp. 5-6.

 • "Din Istoria Liberalismului Român: I. Liberalii români la rascruce: decembrie 1861-ianuarie 1862," Viitorul, Vol. 32 (1990), New Series #3, 28 martie, p. 4.

 • "Revoluțiile din 1848 și 1989 în România. Note spre un studiu comparativ," Ethos, Vol. 1 (1990), Nr. 2, pp. 3-10.

 • "Desteaptarea României," Magazin Istoric, Vol. 24 (1990), Nr. 4, pp. 7ff.

 • "Reflections on the Romanian Revolution of 1989," Revue Roumaine d'Histoire, Vol. 29 (1990), Nr. 1, pp. 3-6.

 • "Romania," in: Gloria Westfall, Ed., The American Library Association/ Government Documents Roundtable Guide to Official Publications of Foreign Countries (Bethesda MD: Congressional Information Service, 1990), pp. 265-268.
1980-1989

 • "Themes in Modern and Contemporary Romanian Historiography," in: S. J. Kirschbaum, ed., East European History (Columbus: Slavica Publishers, 1988), pp. 27-40.

 • "Gheorghe I. Brătianu's Inaugural Lecture on Medieval Historiography (1923)," in: Victor Spinei, ed., Confluențe istoriografice românești și europene (Iași: Editura Junimea, 1988), pp. 61-70.

 • "Myth and Reality in Romanian National Development," International Journal of Rumanian Studies, Vol. 5 (1987), Nr. 2, pp. 5-33.

 • Conflict and Crisis: Romanian Political Development, 1861-1871 (New York: Garland Press, 1987), 327 pp. [ISBN 0-8240-8029-7].

 • "Procesul dezvoltarii naționale Române. Contribuția lui Ștefan Zeletin," Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A. D. Xenopol, Vol. 24 (1987), Nr. 1, pp. 365-374.

 • "Inter-War Romanian Historiography in Transition: the Debut of Gh. I. Brătianu, C. C. Giurescu, P. P. Panaitescu, and the Scoala Nouă, 1919-1931," in: Lucian Boia, ed., Études d'historiographie (București: Universitatea din București, 1985), pp. 227-239.

 • "Rumanian Unity," in: William E. Echard, ed., Historical Dictionary of the French Second Empire, 1852-1870 (New York: Greenwood Press, 1985), pp. 582-584.

 • "Victor Papacostea and Southeast European Studies in Romania," Revue des Études Sud-Est Européennes, Vol. 22 (1984), pp. 358-362.

 • "Romania," in: Gale Stokes, ed., Nationalism in the Balkans (New York: Garland Press, 1984), pp. 31-67.

 • "The Birth of Critical Historiography in Romania: The Contributions of Ioan Bogdan, Dimitrie Onciul, and Constantin Giurescu," Analele Universității București. Istorie, Vol. 32 (1983), pp. 59-76.

 • "Romanian Perspectives on Romanian National Development," Balkanistica, Vol. 7 (1981-1982), pp. 92-120.

 • "Introduction," Balkanistica , Vol. 7 (1981-1982), pp. 7-8.

 • "Foreword," to: Stefan Pascu, A History of Transylvania (Detroit: Wayne State University Press, 1982), pp. ix-xvi; republished by Dorset Press, New York, 1990.

 • "The Master of Synthesis: Constantin C. Giurescu and the Coming of Age of Romanian Historiography, 1919-1947," in: Stephen Fischer-Galati, Radu R. Florescu, and George R. Ursul, eds., Romania Between East and West: Historical Essays in Memory of Constantin C. Giurescu (Boulder CO: East European Quarterly, 1982), pp. 23-108.

 • "Unity and Continuity in Romanian History," Canadian Review of Studies in Nationalism, Vol. 8 (1981), Bibliography, pp. 29-69.

 • "A Samuel Johnson Sampler," Bibliophilos, Vol. 1 (1981), pp. 35-46.
1970-1979

 • "Constantin C. Giurescu: A Historical Memoir," Romanian Bulletin, Vol. 7 (1978), Nr. 7-8, p. 3.

 • Conflict and Crisis: Romanian Political Development, 1861-1871, Ph. D. Dissertation, Department of History, Indiana University, Bloomington IN, 1975, viii + 336 pp.; a revised version was published in 1987 under the same title.

 • "Hurmuzachi—A Centenary. 1974-1974," Romanian Bulletin, Vol. 3 (1974) May, p. 2.

 • "Romania," in: J. D. Douglas, ed., The New International Dictionary of the Christian Church (Grand Rapids: Zondervan, 1974), pp. 856-858; Revised edition=1978, pp. 856-857.

 • "History—Histoire: Romania—Roumanie," Canadian Slavic Studies, Vol. 4 (1970), Bibliographic Supplements Nr. 1, 2, 3, 4, pp. 27-30; 32-38; 72-76; 34-40.